Skip links

İpek DMS Hakkında

İlerlemenin sınırı yoktur…

İpek DMS olarak, 2007 yılından bu yana Manisa ve İzmir’de 100’den fazla firmaya reklam hizmeti vermekteyiz. Bünyemizde bulunan görsel tasarım, dijital baskı, offset baskı ve dijital bobin etiket baskı sistemleri ile sınırsız baskı çözümleri sunmaktayız.

Sektöründe öncü, kalite ve güveni hedefleyen firmaların birinci tercihi olarak müşteri odaklılık bizim için ön plandadır.

Hedefimiz durmaksızın gelişen teknolojiyi takip ederek dijital baskı sektöründe her yıl biraz daha gelişmektir.

Dünya üzerindeki tüm firma ve kuruluşların ortak amacı: satış ve pazarlama faaliyetleri sayesinde toplam kârı arttırmaktır. Satış ve pazarlamanın en önemli basamağını ise, reklamlar oluşturmaktadır. İşte bu yüzden reklam vermek; gelişmek, tanıtım ve satışlarını arttırmak isteyen firmalar için, yapılması gereken en önemli faaliyettir.

Biz de İpek DMS olarak firma, kurum ve kuruluşların faaliyet gösterdikleri alanlarda ürün ve hizmetlerini, hedef kitlelerine en doğru ve etkili şekilde tanıtılması için gereken her türlü hizmeti vermekteyiz.

Tanıtım videomuzu izlemek için tıklayın…

Üretim süreci videomuzu izlemek için tıklayın…

POLİTİKALARIMIZ

KALİTE – ÇEVRE – İSG

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

Kalite Politikamız

 • Müşterilerimizin memnuniyetini sağlayıp ulusal pazarda rekabet değerlerini arttırmak için KALİTE’yi temel koşul olarak görüyoruz.
 • Toplam Kalite Yönetimini firmamızın çalışma ortamındaki çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çevre, içinde yaşadığımız toplum ve teknoloji ortamında başarılı olmak için temel yaşam ve çalışma tarzı olarak benimsedik.
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini, tatmin edecek kalite seviyesinde hizmet vererek piyasadaki pazar payımızın ve rekabet gücümüzün arttırılmasını sağlamak.
 • Firmamızın tüm proseslerinin belirlenen standartlar ve kalite seviyesinde gerçekleştirilmesi ve çalışanlarının katılımı ile sürekli yenilenip iyileştirilmesi.
 • Kaliteyi üretirken çevrenin, işçi sağlığının ve uygun çalışma ortamının korunmasını sağlamak.
 • Hizmetlerin, ulusal pazarın ekonomik ve teknik gereksinimlerine en uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Amaçlarımıza ulaşmak ve prensiplerimize sadık kalmak için çalışanlarımızın düzenli olarak eğitilmesi ve niteliklerinin yükseltilmesi.
 • Çalışanlarımız ile karşılıklı iletişimin iyileştirilmesi ve sistematik hale getirilmesi.

Çevre Politikamız

 • Doğal Kaynakları korumayı, tasarruflu kullanmayı ve elden geldiğince geri kazanmayı, dünyadaki ekolojik dengesizliği ve kirliliği önlemede çalışanlarımızın çevre bilinçlerini ve yetkinliklerini sürdürmeyi daha ileriye götürmek.
 • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yürürlükte olan tüm yasalara, kanuni yükümlülüklere uymak.
 • Gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak çevre boyutlarımızı en iyi şekilde analiz etmeyi, çevreyi tehdit edebilecek olumsuz etkileri kontrol altına almayı, azaltmayı ve sonlandırmayı, olumlu etki yaratacak faaliyetleri ise sürekli iyileştirerek uygulamak.
 • Görev, sorumluluk ve yetkinlikleri ve işin gereklilikleri doğrultusunda iyi eğitilmiş ve bilinçlendirilmiş bir iş gücünün yanı sıra ülkesine fayda sağlayacak bir insan gücü oluşturmayı sağlamak.
 • Sektördeki rakiplerimize çevre uygulamaları konusunda örnek olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • İnsan sağlığını en önemli değer olarak görmek,
 • Üretim aşamalarımızda işçi sağlığı ve iş güvenliği ilkelerine riayet etmek,
 • Yasaların ön gördüğü tüm şartları yerine getirmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızın en yüksek seviyede güvenliğini sağlayan bir şirket olmak.