Skip links

grafik tasarım

Tipografi, fotograf ve illüstrasyon kullanılarak oluşturulan görsel iletişim ve problem çözme süreci

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi bir çok ortamda dijital veya dijital olmayacak şekilde uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritim ve birlik geçerlidir.

grafik tasarımcı

Grafiker, Almanca Graphiker, Grafik Tasarımcı ise İngilizce Graphic Designer kelimelerinin karşılığı olup aynı manaya gelmektedir.

Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye oluşturmak amacıyla logo, afiş, billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim kanallarında yayınlanmak üzere yazı ve görsel aletlerle sanatsal ölçütler içinde tasarlayan kişi.